Černý Jaroměř - Cerny Seed - semena, výsevy, osiva

CHIN ENG RU CZ
TECHNOLOGIE PODZIMNÍHO PĚSTOVÁNÍ
Viola x wittrockiana
Cool Wave® F1 převislé macešky


Pěstování v sadbovačích:

Substrát:
Použít kvalitní substrát. Doporučený rozsah pH 5,4–5,8 a EC menší než 0,75 mS/cm. Hladina fosforu by měla být co nejnižší, aby se zabránilo počátečnímu natahování rostlin.

Výsev:
Pro podzimní pěstování v polovině července.

Po výsevu se doporučuje substrát překrýt hrubým vermikulitem, aby se kolem klíčícího semene udržela vlhkost a výsledky klíčení byly co nejlepší.

Velikost sadbovačů: Může se pěstovat v sadbovači s 288 nebo 128 buňkami (105, 128, 144 nebo ekvivalent) s 1 semenem na buňku. Větší rozměry sadbovače se 128 buňkami podpoří silnější laterální růst a rychlejší dokončení růstu s větším počtem květů. Menší rozměry buněk sadbovačů omezují růst rostlin a prodlužují dobu pěstování. Užití sadbovačů menších než 288 se nedoporučuje.

Stadium I – klíčení trvá asi 2 až 3 dny.
Teplota klíčení: 18–21 °C.
Světlo: Ke klíčení není světlo třeba.
Vlhkost: Během stadia I udržovat substrát mokrý (úroveň 4).
Relativní vlhkost: Relativní vlhkost udržovat na hodnotě 95 až 97 %, dokud se neobjeví děložní lístky.

Stadium II
Teplota: 21–24 °C ve dne; 16 °C v noci.
Světlo: Může být až 26 900 luxů.
Vlhkost substrátu: Substrát udržovat středně vlhký (úroveň 3) až středně mokrý (úroveň 4).
Hnojivo: Přihnojovat dusíkatým hnojivem s nízkým obsahem fosforu v množství na stupni 1 (méně než 100 ppm N/EC menší než 0,7 mS/cm).

Stadium III
Teplota: 18–21 °C ve dne; 16 °C v noci.
Světlo: Může být až 26 900 luxů.
Vlhkost substrátu: Během stadií III a IV udržovat substrát středně mokrý (úroveň 3).
Hnojivo: Množství hnojiva zvýšit na stupeň 2 (100 až 175 ppm N/EC 0,7 až 1,2 mS/cm). pH substrátu držet na hodnotě 5,4 až 5,8 a EC v rozmezí 0,7 až 1,0 mS/cm (extrakce 1:2). Vyšší pH než 6,2 může způsobit deficit bóru.

Stadium IV
Teplota: 16–19 °C ve dne; 12 °C v noci.
Světlo: Může být až 53 800 luxů, pokud lze udržet předepsané teploty.
Hnojivo: Stejné jako stadium III.

Regulace růstu:
Macešky Cool Wave® F1 potřebují ve srovnání s běžnými maceškami růstových regulátorů méně, nebo za ideálních podmínek nepotřebují ve stadiu sadby regulátory žádné. Tím je zajištěno, že nedojde k opoždění nebo zpomalení převislého růstu.

V případě potřeby použít postřik 0,2–0,3 % B-Nine, použití CCC (Stabilan 850 SL) je taktéž možné – v koncentraci 0,05 %.

Rostliny ze sadbovače přesadit „včas“, aby v této fázi nedošlo k nasazování poupat.

Následné pěstování:

Velikost nádoby:
10,5 cm – květináče, 25–30 cm nebo obdobná velikost pro závěsné koše nebo nádoby.

Substrát:
Kvalitní substrát s pH 5,4–5,8 a dostatečným množstvím zásobního hnojiva.

Teplota:
Noc: 12–15 °C.
Den: 16–21 °C.

Světlo:
Úroveň světla udržovat co nejvyšší při dodržení příslušných teplot.

Hnojivo:
S hnojením začít jeden týden po přesazení a používat dusíkaté hnojivo s nízkým obsahem fosforu jednou týdně v množství 3 (175 až 225 ppm N/EC 1,2 až 1,5 mS/cm).

U programů nepřetržitého hnojení aplikovat hnojivo v množství 125 ppm N/ EC 1,0 mS/cm; používat přednostně dusíkaté hnojivo s nízkým obsahem fosforu. EC substrátu udržovat v rozmezí 1,25–1,5 mS/cm a pH na hodnotě 5,4–5,8. Přesáhne-li pH hodnotu 6,2, je třeba přijmout nápravná opatření.

Vzhledem k tomu, že macešky Cool Wave® F1 jsou vitální a převislého růstu, vyžadují pro udržení bujného kvetení větší množství hnojiva.

Zavlažování:
Udržovat optimální vlhkost substrátu, tj. nesmí být ani příliš mokrý, ani příliš suchý.

Regulátory růstu rostlin:
Použití regulátorů růstu může záviset na světle, teplotě, odrůdě a velikosti nádoby. V případě potřeby použít postřik 0,2–0,3 % B-Nine, použití CCC (Stabilan 850 SL) je takéž možné – v koncentraci 0,05 %.

Fotoperiodicita:
Cool Wave® Frost F1, White F1 a Golden Yellow F1 jsou k délce dne prakticky neutrální. Odrůdy Purple F1 a Violet Wing F1 vykvétají při kratším dni o něco málo později.

Zaštipování:
Nedoporučuje se.

Plánování výsadby:

Od výsevu po přesazení:
Růst v sadbovači se 128 buňkami nebo v sadbovači podobné velikosti trvá přibližně 4,5–5 týdnů. V sadbovači s 288 buňkami trvá přibližně 3,5 týdne. Po 3,5 týdnech možná nebudete mít plně zakořeněnou sadbu, ale tyto rostliny dorostou do potřebné velikosti podstatně rychleji.

Cool Wave® F1 ve stáří 5 či více týdnů může začít v sadbovači s 288 buňkami přerůstat a zbrzdit další růst.

Od přesazení po dokončení pěstování:

Harmonogram pěstování v sadbovači s většími buňkami
105, 128, 144, atd.
Týdny od přesazení rostlin až po prodej
Nádoba
Počet sazenic na nádobu
Podzim
10,5 cm
1
4 až 5
15 cm
1
4 až 5
25 cm
3
6 až 8
30 cm
4
6 až 8

Harmonogram pěstování v sadbovači s 288 buňkami nebo v sadbovači podobné velikosti
Týdny od přesazení rostlin až po prodej
Nádoba
Počet sazenic na květináč/jamku
Podzim
10,5 cm
1
5 až 6
15 cm
1
6 až 7
15 cm
3
5 až 6
25 cm
4
7 až 8
30 cm
5
7 až 9

Poznámka: Pokud je v koši nebo nádobě zasazeno nadměrné množství sazenic, budou přeplněné, a rostliny nebudou dostatečně přepadávat přes okraje.

Další důležité tipy:
Při příliš vysokých teplotách v pozdním létě – časném podzimu budou mít macešky Cool Wave® F1 menší květy a zkrácenou životnost při maloobchodním prodeji. Z tohoto důvodu se doporučuje pozdější termín pěstování s prodejem rostlin po 38. týdnu.

Jarní pěstování: Termín výsevu: od poloviny srpna do poloviny září. Přezimování rostlin: v temperovaném skleníku bez poklesu teploty pod 0 °C.

Kultivační pokyny a doporučení uvedené v katalogu a na internetových stránkách www.cernyseed.cz jsou pouze základní informací pro pěstování jednotlivých rostlinných druhů. Kultivační doby a postupy se budou lišit u jednotlivých pěstitelů v závislosti na podmínkách kultivace. Doporučené aplikace regulátorů růstu a chemických přípravků mají pouze informativní charakter. Před aplikací přípravků je každý povinen se seznámit s pokyny uvedenými na etiketě aplikovaného přípravku a dodržet veškeré zákonné podmínky pro jeho aplikaci. Firma Černý nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé aplikací těchto pokynů a doporučení.

Černý
Husova 139, 551 01 Jaroměř, Česká republika

tel.: +420 491 812 312 / fax: +420 491 815 390 / e-mail: cerny@cernyseed.cz
www.cernyseed.cz / www.facebook.com/cernyseed
 
  Copyright © 2022 Černý Seed .s.r.o. - všechna práva vyhrazena Úvod   |   O nás   |   Osiva   |   Výsevy   |   Návody   |   Kontakt   |    Černý Facebook
  Webdesign a programování Licker.cz