Černý Jaroměř - Cerny Seed - semena, výsevy, osiva

CHIN ENG RU CZ
TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ
Viola cornuta
Floral F1


Pěstování v sadbovačích:

Výsevní substrát:
Rašelina s malým množstvím přidaných živin.

Velikost sadbovače:
288–512

Kultivační doba (od výsevu po výkvět): U podzimních prodejů 12–14 týdnů. U jarních prodejů 18–22 týdnů. Načasování se bude lišit v závislosti na tom, zda se rostliny pěstují v teplých nebo chladných podmínkách. U jarních prodejů je doba kultivace delší kvůli nižším teplotám v zimě.

Specifické požadavky na klíčení:
Pro podzimní pěstování je doporučeno použít zvláštní prostory pro klíčení.

Teplota klíčení: 18–20 °C

Zasypávání:
Semena zlehka zasypat hrubým vermikulitem, aby se vlhkost držela na potřebné úrovni.

Doba klíčení:
7–12 dnů

Výsev:
červenec až září

Teplota klíčení (stadium I): Klíční kořínky se objeví během 3–4 dnů. Vizuální kontrola: Na konci stadia I jsou vidět klíční kořínky a začnou se tvořit kořeny. Vlhkost: Úroveň vlhkosti 4 (mokrý): Substrát je na dotek mokrý, ale ne nasáklý. Semena zlehka překrýt hrubým vermikulitem, aby se vlhkost udržela na potřebné úrovni.
Poznámka: Je-li substrát příliš suchý, klíčení může být nerovnoměrné. Teplota substrátu: 20–21°C. EC substrátu: < 0,5 mS/cm.

Teplota klíčení (stadium II): Ve stadiu II je třeba nechat substrát mírně vyschnout, aby se podpořilo prorůstání kořínků. Vizuální kontrola: Na konci stadia II je ukončeno klíčení. Vyvíjejí se kořeny, je vidět stonek a rostou děložní lístky. Vlhkost: Úroveň vlhkosti 3 (vlhký): Substrát je černý, ale neleskne se. Stále nasycený substrát omezuje přístup vzduchu. Teplota substrátu: 20 °C ve dne a 18 °C v noci. Hnojivo: 40–75 ppm dusíku – pro macešky nebo vápenaté hnojivo (14–2–14). Koncentrace dusíku nad 5 ppm způsobuje natahování sazenic. EC substrátu: 0,5–0,75 mS/cm. Osvětlení: Maximálně 15 000 luxů.

Teplota klíčení (stadium III): Vizuální kontrola: Kořeny na konci stadia III pronikají skrz sadbovač a vyvinuly se již první pravé listy. Vlhkost: Úroveň vlhkosti 3 (vlhký): Substrát je černý, ale neleskne se. Stále nasycený substrát omezuje přístup vzduchu. Teplota substrátu: 18–20 °C ve dne, 18 °C v noci – aby nedocházelo k natahování sazenic. Hnojivo: Zvýšit dávku na 150 ppm dusíku s vápenatým hnojivem. EC substrátu: 0,75–1,0 mS/cm. Viola je citlivá na vysoké koncentrace solí; EC nesmí přesáhnout 1,5 mS/cm. Osvětlení: Celkem 35 000 luxů.

Klíčení – stadium IV. Vizuální kontrola: Na konci stádia IV musí být buňka sadbovače dostatečně prokořeněná. Nadzemní části rostlin by měly mít 2–3 páry pravých listů. Vlhkost: Střídat úroveň vlhkosti 4 a 2. Úroveň vlhkosti 4 (mokrý). Substrát je na dotek mokrý, ale ne nasáklý. Úroveň vlhkosti 2 (střední): Substrát změnil barvu z tmavě černé na středně hnědou. Sazenice nesmí zvadnout. Nadměrné vlhký substrát způsobuje natahování sazenic. Teplota substrátu: K zahájení procesu časného kvetení snížit teplotu v noci na 15 °C.

Následné pěstování:

Teplota:
12–15 °C ve dne
8–10 °C v noci

Hnojení:
Do každé 2–3. zálivky přidat 100–150 ppm vápenatého hnojiva. Růst listů podpořit v případě potřeby užitím dusičnanu amonného. Amonná hnojiva mohou při pěstování v chladném počasí způsobit problémy s hnilobou kořenů. Vysoké koncentrace dusíku způsobují natahování rostlin.

pH: 5,5–5,8. Nízké hodnoty pH odvrátí hrozbu napadení plísní Thielaviopsis a nedostatku bóru, který může vyvolat zakrnění růstu.

Elektrická vodivost:
1,0–1,3. Kořeny viol jsou citlivé na vysoké koncentrace solí.

Vlhkost:
Mezi jednotlivými zálivkami nechat substrát trochu vyschnout. Při pěstování za nízkých teplot a nedostatku světla snížit frekvenci zálivky. Substrát nasycený po delší dobu vodou vyvolá natahování rostlin.

Regulátor růstu:
V případě potřeby použít postřik 0,2–0,3 % B-Nine, použití CCC (Stabilan 850 SL) je taktéž možné – v koncentraci 0,05 %.

Velikost květináče: 9 cm

Kultivační pokyny a doporučení uvedené v katalogu a na internetových stránkách www.cernyseed.cz jsou pouze základní informací pro pěstování jednotlivých rostlinných druhů. Kultivační doby a postupy se budou lišit u jednotlivých pěstitelů v závislosti na podmínkách kultivace. Doporučené aplikace regulátorů růstu a chemických přípravků mají pouze informativní charakter. Před aplikací přípravků je každý povinen se seznámit s pokyny uvedenými na etiketě aplikovaného přípravku a dodržet veškeré zákonné podmínky pro jeho aplikaci. Firma Černý nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé aplikací těchto pokynů a doporučení.

Černý
Husova 139, 551 01 Jaroměř, Česká republika

tel.: +420 491 812 312 / fax: +420 491 815 390 / e-mail: cerny@cernyseed.cz
www.cernyseed.cz / www.facebook.com/cernyseed
 
  Copyright © 2023 Černý Seed .s.r.o. - všechna práva vyhrazena Úvod   |   O nás   |   Osiva   |   Výsevy   |   Návody   |   Kontakt   |    Černý Facebook
  Webdesign a programování Licker.cz