Černý Jaroměř - Cerny Seed - semena, výsevy, osiva

CHIN ENG RU CZ
TECHNOLOGIE PĚSTOVÁNÍ
Viola wittrockiana
Joker F2


Použití:
Záhonové výsadby, smíšené výsadby do nádob, truhlíky, mísy.

Stanoviště:
slunce – polostín

Výška rostlin:
13 cm

Kultivační doba:
Pro podzimní prodej: 12–14 týdnů.
Pro jarní prodej: 25–27 týdnů.

Termín výsevu:
Pro podzimní kvetení: od poloviny června do začátku července – kultivace pokud možno co nejchladnější; pro časný jarní výkvět: od začátku srpna do konce září.

Výsev:
1–3 semena do buňky sadbovače; ev. přímý výsev do půdy.

Podmínky klíčení*:
4–7 dní při teplotě 15–18 °C. Výsevy zlehka zasypat vermikulitem nebo perlitem. Substrát by neměl být příliš vlhký. Stadium II: 5–8 dní při teplotě 15–18 °C, stadium III a IV: 4–5 týdnů při teplotě 13–16 °C. Teploty nad 18 °C zpomalují klíčení. Pro venkovní výsev je nutné použít kypré, bezplevelné půdy. Čerstvý výsev chránit před vysycháním (pěstební plochu vybavit závlahou) a intenzívním slunečním zářením a případně zakrýt netkanou textilií. Spotřeba osiva: 0,14 g / běžný metr a řádek. K usnadnění výsevu lze použít secí stroj. Pravidelně odstraňovat plevele.

Substrát:
Dobře propustný substrát, 1,5 kg/m3 víceprvkového hnojiva, 0–2,0 kg/m3 hnojiva s postupným uvolňováním (3–6 měsíců), cheláty Fe, stopové prvky, hodnota pH 5,5–6,2. Půda: rovnoměrně vlhká, humózní až písčitá s drenážní schopností. Základní vyhnojení: 40–60 g N/m2 hnojiva s postupným uvolňováním.

Teplota:
Při chladném počasí resp. do té doby, co jsou půda nebo substrát v sadbovačích zamrzlé, zakrýt rostliny (pěstované venku) netkanou textilií a chránit je před vysycháním.

Hnojení:
Nižší potřeba živin. Týden po přesazení začínáme hnojit jednou týdně s 100–150 ppm N (hnojivem 20-10-20, případně 15-5-15 dle pH substrátu). Příliš vydatné hnojení dusíkem způsobuje problémy s kompaktností rostlin. Brzy na jaře jako prevenci proti nedostatku Fe použít 1–2× hnojivo s cheláty Fe. Vyvarovat se přebytku N. Čím jsou rostliny starší, tím méně jsou citlivé na zasolení. Půda: na základě analýzy půdy ev. přihnojit 40–60 g N/m2 zapravením hnojiva s postupným uvolňováním živin.

Regulace růstu:
V případě potřeby použít postřik 0,2–0,3 % B-Nine, použití CCC (Stabilan 850 SL) je taktéž možné – v koncentraci 0,05 %.

* Stadia klíčení (od výsevu až po hotové mladé rostliny)

Stadium I:    Začíná prorůstáním kořínku osemením. Kořínky se dotknou substrátu. Končí plně rozvitými děložními listy.
Stadium II:   Výchozím bodem jsou plně vyvinuté děložní listy. Končí plně vyvinutým pravým listem, resp. párem listů.
Stadium III:  Plně vyvinutý pravý list resp. listový pár až do etapy, ve které je již 80 % mladých rostlin ve stavu, kdy jsou vhodné k prodeji.
Stadium IV: Všechny mladé rostliny jsou vhodné k prodeji. Toto stadium trvá cca 7 dnů.

Kultivační doporučení jsou založena na sledování při podmínkách střední Evropy. Nejsou tedy univerzálně aplikovatelná.

Kultivační pokyny a doporučení uvedené v katalogu a na internetových stránkách www.cernyseed.cz jsou pouze základní informací pro pěstování jednotlivých rostlinných druhů. Kultivační doby a postupy se budou lišit u jednotlivých pěstitelů v závislosti na podmínkách kultivace. Doporučené aplikace regulátorů růstu a chemických přípravků mají pouze informativní charakter. Před aplikací přípravků je každý povinen se seznámit s pokyny uvedenými na etiketě aplikovaného přípravku a dodržet veškeré zákonné podmínky pro jeho aplikaci. Firma Černý nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé aplikací těchto pokynů a doporučení.

Černý
Husova 139, 551 01 Jaroměř, Česká republika

tel.: +420 491 812 312 / fax: +420 491 815 390 / e-mail: cerny@cernyseed.cz
www.cernyseed.cz / www.facebook.com/cernyseed
 
  Copyright © 2023 Černý Seed .s.r.o. - všechna práva vyhrazena Úvod   |   O nás   |   Osiva   |   Výsevy   |   Návody   |   Kontakt   |    Černý Facebook
  Webdesign a programování Licker.cz