Černý Jaroměř - Cerny Seed - semena, výsevy, osiva

CHIN ENG RU CZ
Informace v souladu s čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
Vážení zákazníci,

v souladu s čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin Vás informujeme o:

- zákazech dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a do určitých chráněných zón vymezených na území EU (příloha VI prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072; příloha IX prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072);

- zvláštních a rovnocenných požadavcích, které musí při dovozu na území EU nebo při přemísťování na tomto území a při dovozu do určitých chráněných zón vymezených na území EU a při přemísťování v těchto zónách, splňovat určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty (příloha VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072; příloha VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072);

- vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech (prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019);

- výjimkách z požadavku na rostlinolékařské osvědčení pro malá množství určitých rostlin, s výjimkou rostlin určených k pěstování, a rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, které jsou dováženy do EU jako součást osobního zavazadla cestujících a nejsou určeny k profesním nebo obchodním účelům (čl. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122).

Černý Seed s.r.o.
 
  Copyright © 2022 Černý Seed .s.r.o. - všechna práva vyhrazena Úvod   |   O nás   |   Osiva   |   Výsevy   |   Návody   |   Kontakt   |    Černý Facebook
  Webdesign a programování Licker.cz